31 (AM) - Ipswich

Goodna – Bellbird Park – Brookwater – Redbank Plains

31 (PM) - Ipswich

Redbank Plains – Augustine Heights – Bellbird Park (Catch School 13 toOrion, transfer at Orion)

1 (AM & PM) - Toowoomba

Toowoomba

1B (AM & PM) - Toowoomba

Toowoomba

2 (AM & PM) - Toowoomba

Toowoomba

3 (AM & PM) - Toowoomba

Toowoomba – East Toowoomba

4 (AM & PM) - Toowoomba

Toowoomba

5 (AM & PM) - Toowoomba

Toowoomba – Middle Ridge Toowoomba

6 (AM & PM) - Toowoomba

Toowoomba

33 (AM & PM) - Toowoomba

Toowoomba – East Toowoomba

61/62 (AM & PM) - Toowoomba

Toowoomba

70 (AM & PM) - Toowoomba

Toowoomba – Middle Ridge Toowoomba – East Toowoomba

82 (AM & PM) - Toowoomba

Toowoomba – Middle Ridge Toowoomba – East Toowoomba

83 (AM & PM) - Toowoomba

Toowoomba

86 (AM & PM) - Toowoomba

Toowoomba – Middle Ridge Toowoomba

90 (AM & PM) - Toowoomba

Toowoomba – Middle Ridge Toowoomba

91 (AM & PM) - Toowoomba

Toowoomba – Middle Ridge Toowoomba